مجموعة الأحكام الإسلامية المستندة

أحد كتب مركز أصول بعنوان "مجموعة الأحكام الإسلامية المستندة" والذي تم ترجمته إلى لغة البشتو. 

نبوي ارشادات او پېغمبري لارښوونې

د‭ ‬کتاب‭ ‬په‭ ‬اړه‭: ‬د‭ ‬اهل‭ ‬السنت‭ ‬و‭ ‬الجماعت‭ ‬په‭ ‬نېز‭ ‬له‭ ‬قران‭ ‬کريم‭ ‬څخه‭ ‬وروسته‭ ‬نبوي‭ ‬حديث‭ ‬د‭ ‬احکامو‭ ‬لپاره‭ ‬دوهم‭ ‬مصدر‭ ‬دی،‭ ‬نبوي‭ ‬سنت‭ ‬هم‭ ‬ستره‭ ‬مرتبه‭ ‬لري‭ ‬او‭ ‬دومره‭ ‬تشريعي‭ ‬قوت‭ ‬لري‭ ‬چې‭ ‬ترسره‭ ‬کول‭ ‬یې‭ ‬پر‭ ‬مسلمان‭ ‬لازمي‭ ‬دي‭ ‬او‭ ‬اتباع‭ ‬يې‭ ‬واجب‭ ‬ده،‭ ‬که‭ ‬د‭ ‬سند‭ ‬او‭ ‬متن‭ ‬له‭ ‬مخې‭ ‬حدیث‭ ‬دروست‭ ‬ثابت‭ ‬شي‭ ‬نو‭ ‬د‭ ‬اسلامي‭ ‬شريعت‭ ‬د‭ ‬ودانۍ‭ ‬لويه‭ ‬برخه‭ ‬هم‭ ‬تشکيلوي‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬حکم‭ ‬په‭ ‬تصديق‭ ‬کې‭ ‬يې‭ ‬هر‭ ‬صحيح‭ ‬او‭ ‬صریح‭ ‬خبر‭ ‬او‭ ‬عمل‭ ‬د‭ ‬قران‭ ‬په‭ ‬مرتبه‭ ‬کې‭ ‬دی،‭ ‬په‭ ‬دې‭ ‬د‭ ‬مخکنو‭ ‬سلفو‭ ‬علماؤ‭ ‬او‭ ‬اوسنيو‭ ‬پېرو‭ ‬کارو‭ ‬علماوو‭ ‬اتفاق‭ ‬رايه‭ ‬ده،‭ ‬نو‭ ‬په‭ ‬رسالت‭ ‬باندې‭ ‬زمونږ‭ ‬د‭ ‬ايمان‭ ‬له‭ ‬مخې‭ ‬مو‭ ‬فرض‭ ‬وګڼله‭ ‬چې‭ ‬خلک‭ ‬باید‭ ‬د‭ ‬اسلامي‭ ‬دین‭ ‬له‭ ‬هغې‭ ‬چينې‭ ‬خړوب‭ ‬شي‭ ‬چې‭ ‬په‭ ‬هواء‭ ‬پرستۍ‭ ‬يې‭ ‬اوبه‭ ‬نه‭ ‬وي‭ ‬خړې‭ ‬شوې،‭ ‬ترڅو‭ ‬په‭ ‬علم‭ ‬او‭ ‬ديني‭ ‬بصيرت‭ ‬د‭ ‬ګرد‭ ‬انسانيت‭ ‬سردار‭ ‬صلی‭ ‬الله‭ ‬علیه‭ ‬وسلم‭ ‬په‭ ‬ارشاداتو‭ ‬علم‭ ‬او‭ ‬عمل‭ ‬دواړه‭ ‬ولري‭.‬

كتب قد تهمك

البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان

عبد الله بن عبد الرحمن السعد

خطواتي الأولى في الإسلام

عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة

البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان

عبد الله بن عبد الرحمن السعد

العقيدة الميسرة

أحمد بن عبد الرحمن القاضي

التوسل المشروع والممنوع

عبد الله بن عبد الحميد الأثري

Purple book cover with pearl beads
المرأة في ظلال الإسلام

عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة