How to read the Quran

This book has been published by Osoul Center and it talks about how to read the Quran. 

QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA?

Kitaabni kun sadarkaa daraajaa guddina qur 'aanaati ibsa.  Akkasuma barnoota akkaataa qaraatii qur 'aanaa (tajwiidaa) bal' inaan uf keessaa qaba.

You may also enjoy

Hisn Almuslim

Saeed Bin Ali Bin Wahf Alqahtani

The Islamic Faith: A simplified presentation

Ahmed ibn Abd Alrahman Alqadi

Min Ma'alem Alrahmah

Osoul Center

The Fundamentals of Islam

Muhammad bin Abdulwahhab