The basics of religion and principles of Islamic Monotheism

This is a summarized book which I hope to be of great benefit to the reader. This book includes the basics of religion and principles of Islamic Monotheism. It shows the Straight Path of the True Religion (Islam). It covers what follows: Iman (Faith), its characteristics and what nullifies or demolishes it. Each statement is supported by clear-cut proofs.

SORULU CEVAPLI İSLAM AKİDESİ

Kitap Hakkında Kısa Bilgi: Bu kitap; dinin temel kuralları ve tevhidin ana esaslarını ihtiva eden soru ve cevapları içermektedir. İmanın tamamını ortadan kaldıran yahut kemali ile bağdaşmayan hususlar belirtilerek imanın meseleleri ve esasları açıklanmıştır. Her bir mesele delili ile birlikte ele alınmıştır.

You may also enjoy

Obligations in Islam

Habib Ahmed

Ease and Tolerance in Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

À la recherche de la vérité
The Search for the Truth

Saleh As-Saleh

LES ENSEIGNEMENTS TIRES DU RECIT DE LUQMAN LE SAGE
The lessons learned from the story of Luqman Al-Hakeem

Abdurrazaq Ibn Abdilmuhsin Albadr