Searching for Happiness ?

The truth is that does not deny any human being stripped of passions: that happiness can only be permanent faith in God who created mankind, and guided a gift; because it is the people who created, which is the world, including happy Ishqém, and will benefit them and harm them.

CÓ PHẢI BẠN ĐANG TÌM NIỀM HẠNH PHÚC?

“Niềm hạnh phúc đích thực mà không có bất kỳ con người nào có thể phủ nhận và chối bỏ nó trừ phi không nhận thức được vì a tòng với ham muốn của bản thân: là niềm hạnh phúc lâu dài chỉ có được khi có đức tin nơi Allah I, Đấng đã tạo hóa nhân loại và mọi vạn vật, và đi theo sự Chỉ đạo của Ngài. Bởi lẽ, Ngài I là Đấng đã tạo hóa con người nên Ngài biết rất rõ điều gì làm họ hạnh phúc và điều gì làm họ không hạnh phúc, điều gì có ích cho họ và điều gì bất lợi cho họ.
Quả thật, nhiều nhà tâm lý học đã khẳng định rằng con người có tín ngưỡng là người sống trong hạnh phúc và bình yên ...”.

You may also enjoy

Useful Ways of Leading a Happy Life

Abdur-Rahman Bin Nasir Assadi

Searching for Happiness
Searching for Happiness ?

Dr. Saleh ibn Abdul-Aziz ibn Uthman Sindi

The path to happiness

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

The path to happiness

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha